Børnemusik

Musikken er en vigtig del af menneskets kulturarv, og et enestående redskab til at øge og styrke barnets livskompetence – forstået som evnen til at klare sig i livet, til at kommunikere, føle glæde og mening i tilværelsen. En musikalsk start i livet betyder dannelse for livet på flere planer og i alle slags relationer.

Musikalsk samvær skaber rum for meningsfulde øjeblikke og gode oplevelser, og styrker det nære og vigtige samspil mellem forældre og børn. Børn er født med et musikalsk potentiale, og i de første leveår er barnets modtagelighed allerstørst. Her lægges fundamentet for det, der senere skal læres i livet.

I musikforskolen arbejder vi ud fra det udgangspunkt, at alle kan lære musik. Vores målsætning er at tilbyde musikundervisning af høj kvalitet og fremme det musikalske samvær mellem børn og voksne.

Vi vil vække og stimulere børns og voksnes skabende musikalske evner gennem en forståelse for tempo, rytme, melodi, form, klangfarve, dynamik og harmoni. Uanset alder og forudsætninger vil vi møde hver enkelt med indlevelse og respekt og værne om det fælles musikalske rum.

Gennem musikken

  • Udvikles barnets sprog og begreber
  • Styrker vi barnets selvforståelse og identitet
  • Trænes koncentration, vedholdenhed og evnen til at lytte
  • Lærer barnet sig at udtrykke følelser, tanker, oplevelser og erfaringer
  • Bygger vi bro mellem forskellige mennesker, nationaliteter og kulturer.

Med børnene i centrum skaber vi et fællesskab omkring musikken. Vi synger for og med børnene og leger med lyde klange og rytmer. Vi danser, spiller og lytter til musikken, og skaber hermed en tæt kontakt og kommunikation i rummet.

Aarhus Klaverakademi tilbyder børn og forældre musikalske oplevelser i sommerferien. Med børnene i centrum skaber vi et fællesskab omkring musikken. Vi synger for og med børnene og leger med lyde, klange og rytmer. Vi danser, spiller og lytter til musikken, og skaber hermed en tæt kontakt og kommunikation i rummet.

I et forløb på tre tirsdage om sommeren tilbydes følgende hold:

  • 1-2 årige sammen med en voksen
  • 3-5 årige sammen med en voksen

Forløb 1: (5.7., 12.7. og 19.7.)

Kl. 9-9.45 – 1-2 årige sammen med en voksen

Kl. 10-10.45 – 3-5 årige sammen med en voksen

Forløb 2: (12.7., .19.7. og 26.7.)

Kl. 11-11.45 – 1-2 årige sammen med en voksen

12-12.45 – 3-5 årige sammen med en voksen