Priser og Betingelser
KLAVErundervisning sæson 2019


Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i Aarhus Klaverakademi, og glæder os til samarbejdet med dig. Ved oprettelse som elev tilmelder du dig en aftale om løbende betaling i rater, der automatisk trækkes fra dit kreditkort d. 20. i måneden.

Der betales et indmeldelsesgebyr på 100 kr., som dækker kopiafgift til Copydan og medlemskab af Epta.


BETALING
 
Betalingen sker via en sikker E-betalingsløsning leveret af firmaet Stripe. Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa Dankort, Mastercard og Visa Electron. Du tilmelder dit kort via intranettet. Får du et nyt betalingskort, skal du huske at få det nye registreret i systemet. Overskrides betalingsdatoen opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Undervisningen kan ikke betales kontant hverken til underviseren eller på kontoret.

KLAVERUNDERVISNING HVER UGE
4 eller 5 gange (afhængig af månedens antal uger)

Priser_hveruge_4-5.png

KLAVERUNDERVISNING HVER 14 DAGE
2 eller 3 gange (afhængig af månedens antal uger)

Priser_hver14dage_2-3.png

KLIPPEKORT TIL 5 GANGE UNDERVISNING
(man har 6 måneder til at booke sine lektioner)

Priser_klippekort_Klippekort.png

INKLUDERET I UNDERVISNINGEN ER:

ikon_Ikon.png
 • 30/40/60 min individuel klaverundervisning.

 • Intranetadgang hvor elever selv kan tjekke aftaler med deres lærer, se aktivitetskalenderen, og selv flytte lektioner, såfremt der er bruge for dette.

 • Elever kan øve på akademiet helt gratis.

 • Dropbox mappesystem med alle undervisningsmaterialer i digitalt format.

 • Adgang til EarMaster 6.0 musikprogram. Eleverne får EarMaster gratis på deres computer.

UDMELDELSE 

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse med en måneds varsel senest d. 20. i måneden. Udmeldelse til underviser er ikke gyldig udmeldelse.  

Udmeldelse sendes til udmeldelse@klaverakademiet.dk. Eleven kan selvfølgelig deltage i de lektioner der er betalt for.   

SYGDOM, FERIE OG AFLYSNING AF LEKTIONER 

Ved sygdom, ferie eller anden grund til aflysning, skal du huske at aflyse via intranettet senest 24 timer før lektionens start – ellers går lektionen tabt. Overholder du tidsfristen, har du mulighed for at få din lektion erstattet (make-up lesson) inden for en periode på 4 uger efter den aflyste lektion. Hvis du aflyser for sent, mister du din lektion.  

Du skal selv sørge for at booke din erstatningstime via intranettet. Du kan både booke en lektion hos din faste underviser eller hos en anden underviser, der har en ledig tid i kalenderen.  

Hvis din underviser aflyser, får du altid din lektion erstattet.  

OBS: En erstatningslektion (make-up lesson) vil aldrig kunne bruges i stedet for en regulær lektion, og Klaverakademiet refunderer aldrig penge for ikke afholdte lektioner. 


FERIE

 • Klaverakademiet holder ferier:

 • Sommerferie i uge 29 og 30.

 • Juleferie fra og med d. 23. december til første arbejdsdag i januar.

 • Påskeferie fra og med Skærtorsdag til og med 2. Påskedag.

HELLIGDAGE

Store bededag, Kristi himmelfart, Grundlovsdag , Pinse mandag.

OBS. Vi erstatter ( make-up lessons) for alle helligdage, undtagen Sommerferien i uge 29 og 30 er betalingsfri.

Hvis man holder ferie udover Klaverakademiet fastlagte ferier, skal du huske at aflyse via intranettet senest 24 timer før lektionens start – ellers går lektionen tabt. Overholder du tidsfristen, har du mulighed for at få din lektion erstattet (make-up lesson).

ÆNDRING AF LEKTIONSLÆNGDE/FREKVENS OG PAUSE  

Hvis man ønsker at ændre lektionslængde, der er længere eller kortere end den man har valgt ved tilmeldingen, - f.eks. fra 40 min. til 30 min. pr. gang, lektionsfrekvens fra hver uge til hver anden uge eller holde pause, kan dette ske 4 gange om året. Ændringer skal skriftligt oplyses med en måneds varsel senest d. 20. hver måned.

OBS: Vi gør opmærksom på, at du kun kan holde én pause om året med din klaverundervisning, og at det koster 100 kr., som betales via MobilePay nummer 39397. Pauser udover én måned, vil blive betragtet som en udmelding, og man sættes herefter på venteliste. Ved pausens ophør kan vi ikke garantere en plads ved samme underviser.     

UNDERVISNINGEN 

Som hovedregel er undervisningen kun for eleven. Særlige forhold kan dog aftales med underviseren. Forældre og andre pårørende er velkomne til at vente i salen og tage en kop kaffe eller te. 

INKLUDERET I UNDERVISNINGEN ER: 

 • Adgang til undervisningsmateriale og nodearkiv.

 • Hørelæreprogrammet EarMaster.  

 • Gratis brug af øvelokaler på Klaverakademiet. 

VIGTIGT: Eleven skal selv sørge for at printe noder ud inden undervisningen. 

INTRANET OG DROPBOX 
Ved tilmelding får alle elever adgang til Klaverakademiets intranet, samt adgang til Dropbox- mapper med nodelæsningsbøger og teknikøvelser. Eleven får desuden en personlig Dropbox med eget undervisningsmateriale. 

Intranettet fungerer som det primære bindeled mellem eleven og Klaverakademiet. Her får du bl.a. styr på: Dine lektioner, lektier til næste gang, aflysninger og re-bookning af undervisning, betaling og kvittering for undervisning, kontakt til din underviser m.m.  

ØVELOKALER 
Elever på Aarhus Klaverakademi har mulighed for gratis at låne et øvelokale. Øvelokalerne kan bookes via hjemmesiden under ”lej øvelokale”. Når du booker et øvelokale, skal du blot skrive ”Jeg er elev”, og så får du ingen opkrævning for bookingen af lokalet.  

BILLEDER/VIDEO 

Aarhus Klaverakademi forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer til brochurer, hjemmeside og Facebook.  

KONCERTER 
Klaverakademiet afholder i løbet af året flere koncerter og events, som er åbne for alle elever at deltage i. Derudover afholdes der hvert år jule, - og sommer koncerter for elever og pårørende. Det er frivilligt at deltage, men vi opfordrer alle til at prøve det. Præcise datoer kan findes på vores hjemmeside under ”nyheder” og via Facebook. 

HUSREGLER 
Som elev/bruger af Aarhus Klaverakademi forpligter du dig med din underskrift til at overholde Akademiets husregler. Se vedlagte ”Regler for brug af Aarhus Klaverakademi” som du finder i din velkomstmappen. 

FACEBOOK 
Aarhus Klaverakademi har en facebookside samt en lukket gruppe for Klaverakademiets elever. Vi opfordrer elever og forældre til at ”synes godt om” siden, da der her vil komme en del fællesinformation. Siden findes på www.facebook.com/klaverakademiet og gruppen på www.facebook.com/groups/klaverakademiet